Code: Nostra

Code: Nostra Chap 11 Quá khứ vụn vỡ

code:ノストラ

Kibayashi, Shin (Story), Akashi, Hideyuki (Art)
đang cập nhật
4,042
TruyenTranh24: Kể về một nam thanh niên sống 1 cuộc đời thối nát. Trong 1 lần đang đụ gái thì bị bắn đạn vào đầu, 1 tổ chức đã dùng anh để cấy omega brain. Tỉnh dậy a có một bộ não siêu việt.

Chapter 11
Code: Nostra chap 11 hinh 1Code: Nostra chap 11 hinh 2Code: Nostra chap 11 hinh 3Code: Nostra chap 11 hinh 4Code: Nostra chap 11 hinh 5Code: Nostra chap 11 hinh 6Code: Nostra chap 11 hinh 7Code: Nostra chap 11 hinh 8Code: Nostra chap 11 hinh 9Code: Nostra chap 11 hinh 10Code: Nostra chap 11 hinh 11Code: Nostra chap 11 hinh 12Code: Nostra chap 11 hinh 13Code: Nostra chap 11 hinh 14Code: Nostra chap 11 hinh 15Code: Nostra chap 11 hinh 16Code: Nostra chap 11 hinh 17Code: Nostra chap 11 hinh 18Code: Nostra chap 11 hinh 19Code: Nostra chap 11 hinh 20
Chapter 11
Chap mới nhất