Good/Bad Fortune

Good/Bad Fortune Chap 66

Good/Bad Fortune

Ariel Putra Duyung
đang cập nhật
6,886
TruyenTranh24: Hãy cẩn thận khi đối mặt với họ, vì họ có thể thay đổi cả số phận của bạn! Khi vận may và xui xẻo lại là một loại năng lực thì bạn sẽ làm gì để sống cùng với nó? Areka Putra, 1 thiếu niên vừa lên lớp 10 đã phải sống với năng lực "XUI XẺO" ngay từ khi sinh ra. Cậu sẽ gặp phải xui xẻo khi các "Dấu hiệu" xuất hiện và cậu hoặc phải gánh lấy nó, hoặc tìm một nạn nhân và đối mắt với người đó trong 10 giây, rồi người đó sẽ phải gánh sự xui xẻo đó thay cậu. Cũng vì vậy mà cậu bị dính phải những lời đ...

Chapter 66
Good/Bad Fortune chap 66 hinh 1Good/Bad Fortune chap 66 hinh 2Good/Bad Fortune chap 66 hinh 3Good/Bad Fortune chap 66 hinh 4Good/Bad Fortune chap 66 hinh 5Good/Bad Fortune chap 66 hinh 6Good/Bad Fortune chap 66 hinh 7Good/Bad Fortune chap 66 hinh 8Good/Bad Fortune chap 66 hinh 9Good/Bad Fortune chap 66 hinh 10Good/Bad Fortune chap 66 hinh 11Good/Bad Fortune chap 66 hinh 12Good/Bad Fortune chap 66 hinh 13Good/Bad Fortune chap 66 hinh 14Good/Bad Fortune chap 66 hinh 15Good/Bad Fortune chap 66 hinh 16Good/Bad Fortune chap 66 hinh 17Good/Bad Fortune chap 66 hinh 18Good/Bad Fortune chap 66 hinh 19Good/Bad Fortune chap 66 hinh 20Good/Bad Fortune chap 66 hinh 21Good/Bad Fortune chap 66 hinh 22Good/Bad Fortune chap 66 hinh 23Good/Bad Fortune chap 66 hinh 24Good/Bad Fortune chap 66 hinh 25Good/Bad Fortune chap 66 hinh 26Good/Bad Fortune chap 66 hinh 27Good/Bad Fortune chap 66 hinh 28Good/Bad Fortune chap 66 hinh 29Good/Bad Fortune chap 66 hinh 30Good/Bad Fortune chap 66 hinh 31Good/Bad Fortune chap 66 hinh 32Good/Bad Fortune chap 66 hinh 33Good/Bad Fortune chap 66 hinh 34Good/Bad Fortune chap 66 hinh 35Good/Bad Fortune chap 66 hinh 36Good/Bad Fortune chap 66 hinh 37Good/Bad Fortune chap 66 hinh 38Good/Bad Fortune chap 66 hinh 39Good/Bad Fortune chap 66 hinh 40
Chapter 66
Chap mới nhất