Lớp Học Điệp Viên

Lớp Học Điệp Viên Chap 2

Spy Kyoushitsu / Spy Classroom

Seu, Kaname (Art), Takemachi (Story)
đang cập nhật
9,747
TruyenTranh24: Một thế giới nơi diễn ra các cuộc chiến tranh giữa các điệp viên. Điệp viên Klaus, với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, thành lập nên Tomoshibi, một đội điệp viên chuyên đối đầu với những nhiệm vụ có tỉ lệ hi sinh là... 90%! Và biệt đội ấy chính là... bảy cô gái chưa hề có kinh nghiệm? Một series truyện sẽ khiến bạn vừa bất ngờ, vừa háo hức mong đợi.

Chapter 2
Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 1Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 2Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 3Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 4Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 5Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 6Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 7Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 8Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 9Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 10Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 11Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 12Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 13Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 14Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 15Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 16Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 17Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 18Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 19Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 20Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 21Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 22Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 23Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 24Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 25Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 26Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 27Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 28Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 29Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 30Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 31Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 32Lớp Học Điệp Viên chap 2 hinh 33
Chapter 2
Chap mới nhất