Magicraft Meister

Magicraft Meister Chap 30

Magi Craft Meister; Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật

Akigitsune (Story), Kisa, Kazuyuki (Art)
đang cập nhật
1,611
TruyenTranh24: Chỉ có một Bậc thầy phép thuật trên thế giới. Sau cái chết của Bậc thầy cuối cùng hơn một ngàn năm trước, Jin Nidou đã được đưa đến một thế giới khác để kế thừa ý chí của cô. Sau khi nhận được sự hiểu biết của Magi, Jin cố gắng sử dụng một cổng dịch chuyển nhưng nó trục trặc, vận chuyển anh ta đến một nơi không rõ. Cùng với đó, búp bê hầu gái mà anh phục hồi gần đây cũng sử dụng cổng dịch chuyển để tìm kiếm cha cô ấy. Đến đây, cuộc hành trình của Magi Bậc thầy phép thuật thế hệ mới mới bắt đầu!

Chapter 30
Magicraft Meister chap 30 hinh 1Magicraft Meister chap 30 hinh 2Magicraft Meister chap 30 hinh 3Magicraft Meister chap 30 hinh 4Magicraft Meister chap 30 hinh 5Magicraft Meister chap 30 hinh 6Magicraft Meister chap 30 hinh 7Magicraft Meister chap 30 hinh 8Magicraft Meister chap 30 hinh 9Magicraft Meister chap 30 hinh 10Magicraft Meister chap 30 hinh 11Magicraft Meister chap 30 hinh 12Magicraft Meister chap 30 hinh 13Magicraft Meister chap 30 hinh 14Magicraft Meister chap 30 hinh 15Magicraft Meister chap 30 hinh 16Magicraft Meister chap 30 hinh 17Magicraft Meister chap 30 hinh 18Magicraft Meister chap 30 hinh 19Magicraft Meister chap 30 hinh 20Magicraft Meister chap 30 hinh 21Magicraft Meister chap 30 hinh 22Magicraft Meister chap 30 hinh 23Magicraft Meister chap 30 hinh 24Magicraft Meister chap 30 hinh 25Magicraft Meister chap 30 hinh 26Magicraft Meister chap 30 hinh 27Magicraft Meister chap 30 hinh 28Magicraft Meister chap 30 hinh 29Magicraft Meister chap 30 hinh 30Magicraft Meister chap 30 hinh 31Magicraft Meister chap 30 hinh 32Magicraft Meister chap 30 hinh 33Magicraft Meister chap 30 hinh 34
Chapter 30
Chap mới nhất