/ Mashle / Chap 156

Mashle Chap 156

Mashle: Magic And Muscles

Hajime Komoto
đang cập nhật
938,588
Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú ...? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!

Mashle chap 156 hinh 1Mashle chap 156 hinh 2Mashle chap 156 hinh 3Mashle chap 156 hinh 4Mashle chap 156 hinh 5Mashle chap 156 hinh 6Mashle chap 156 hinh 7Mashle chap 156 hinh 8Mashle chap 156 hinh 9Mashle chap 156 hinh 10Mashle chap 156 hinh 11Mashle chap 156 hinh 12Mashle chap 156 hinh 13Mashle chap 156 hinh 14Mashle chap 156 hinh 15Mashle chap 156 hinh 16Mashle chap 156 hinh 17Mashle chap 156 hinh 18Mashle chap 156 hinh 19Mashle chap 156 hinh 20Mashle chap 156 hinh 21
Chapter 156

CHƯƠNG MỚI NHẤT