/ Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru / Chap 12

Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru Chap 12

Murdist: Death Row Inmate Tazuru Kazami

Handa, Hotori (Story), Yutoto (Art)
đang cập nhật
5,099
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có đến 89 người bị Kazami Tazuru sát hại. Dù cho đó là tội ác, nhưng những vụ án cô ta gây ra lại được ví như “nghệ thuật”. Đỏ thẫm, nhưng tuyệt đẹp. Cũng từ đó, số lượng những kẻ bắt chước cô ta tăng vọt, gây ra vô số vấn đề cho xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, tử tù Kazami đã đề nghị cung cấp thông tin về những kẻ bắt chước đó, để đổi lấy việc được trò chuyện với một người.

Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 1Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 2Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 3Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 4Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 5Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 6Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 7Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 8Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 9Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 10Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 11Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 12Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 13Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 14Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 15Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 16Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 17Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 18Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 19Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 20Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 21Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 22Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 23Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 24Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 25Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 26Murdist: Shikeishuu Kazami Tazuru chap 12 hinh 27
Chapter 12

CHƯƠNG MỚI NHẤT