/ Ngọn Gió Đông Xứ Altas / Chap 10

Ngọn Gió Đông Xứ Altas Chap 10

The East Wind of the Altas

đang cập nhật
836
Người dân của Genevu luôn phải sống trong áp bức khi phải gánh khoản nợ khổng lồ. Nhưng rồi một ngày, cô thôn nữ Claire vô tình gặp nguy hiểm do chú ngựa yêu quý của hầu tước Balt Morenheitz gây ra, buộc anh phải ra tay kết liễu nó để cứu tính mạng cô. Sau đó, Claire phải qua đêm cùng Balt để trả ơn anh. Nhưng cô gái này đã làm Balt hứng thú, thứ anh muốn không chỉ là một đêm ở bên cô. Bởi vậy, Balt đã cho người chuyển Claire và gia đình cô đến dinh thự của mình để cô tiện “báo đáp” hơn mỗi khi...

Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 1Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 2Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 3Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 4Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 5Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 6Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 7Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 8Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 9Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 10Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 11Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 12Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 13Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 14Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 15Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 16Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 17Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 18Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 19Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 20Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 21Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 22Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 23Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 24Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 25Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 26Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 27Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 28Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 29Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 30Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 31Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 32Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 33Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 34Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 35Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 36Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 37Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 38Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 39Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 40Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 41Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 42Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 43Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 44Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 45Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 46Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 47Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 48Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 10 hinh 49
Chapter 10

CHƯƠNG MỚI NHẤT