/ Ngọn Gió Đông Xứ Altas / Chap 8

Ngọn Gió Đông Xứ Altas Chap 8

The East Wind of the Altas

đang cập nhật
836
Người dân của Genevu luôn phải sống trong áp bức khi phải gánh khoản nợ khổng lồ. Nhưng rồi một ngày, cô thôn nữ Claire vô tình gặp nguy hiểm do chú ngựa yêu quý của hầu tước Balt Morenheitz gây ra, buộc anh phải ra tay kết liễu nó để cứu tính mạng cô. Sau đó, Claire phải qua đêm cùng Balt để trả ơn anh. Nhưng cô gái này đã làm Balt hứng thú, thứ anh muốn không chỉ là một đêm ở bên cô. Bởi vậy, Balt đã cho người chuyển Claire và gia đình cô đến dinh thự của mình để cô tiện “báo đáp” hơn mỗi khi...

Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 1Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 2Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 3Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 4Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 5Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 6Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 7Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 8Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 9Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 10Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 11Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 12Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 13Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 14Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 15Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 16Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 17Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 18Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 19Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 20Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 21Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 22Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 23Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 24Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 25Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 26Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 27Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 28Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 29Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 30Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 31Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 32Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 33Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 34Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 35Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 36Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 37Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 38Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 39Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 40Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 41Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 42Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 43Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 44Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 45Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 46Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 47Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 48Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 49Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 50Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 51Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 52Ngọn Gió Đông Xứ Altas chap 8 hinh 53
Chapter 8

CHƯƠNG MỚI NHẤT