/ Paripi Koumei / Chap 22

Paripi Koumei Chap 22

パリピ孔明, Khổng Minh Thích Tiệc Tùng

Ogawa Makoto, Yotsuba Yuto
đang cập nhật
17,518
Bậc thầy quân sự nổi tiếng - Gia Cát Lượng Khổng Minh - người đã chết trong trận Ngũ Trượng Nguyên trở lại với cơ thể khi còn trẻ và tái sinh về Nhật Bản hiện đại. Được những người mê tiệc tùng ở Shibuya dẫn đi, Khổng Minh đã tới hộp đêm vang vọng tiếng nhạc EDM. Ở đó Khổng Minh đã gặp Tsukimi Eiko, người có mục tiêu trở thành ca sĩ, cũng chính là người đã vén lên tấm màn cuộc sống thứ hai của ông. Người sống vì thiên hạ thái bình ở thời Tam Quốc như ông sẽ sống vì điều gì đây...!?

Paripi Koumei chap 22 hinh 1Paripi Koumei chap 22 hinh 2Paripi Koumei chap 22 hinh 3Paripi Koumei chap 22 hinh 4Paripi Koumei chap 22 hinh 5Paripi Koumei chap 22 hinh 6Paripi Koumei chap 22 hinh 7Paripi Koumei chap 22 hinh 8Paripi Koumei chap 22 hinh 9Paripi Koumei chap 22 hinh 10Paripi Koumei chap 22 hinh 11Paripi Koumei chap 22 hinh 12Paripi Koumei chap 22 hinh 13Paripi Koumei chap 22 hinh 14Paripi Koumei chap 22 hinh 15Paripi Koumei chap 22 hinh 16Paripi Koumei chap 22 hinh 17Paripi Koumei chap 22 hinh 18Paripi Koumei chap 22 hinh 19Paripi Koumei chap 22 hinh 20Paripi Koumei chap 22 hinh 21Paripi Koumei chap 22 hinh 22Paripi Koumei chap 22 hinh 23
Chapter 22

CHƯƠNG MỚI NHẤT