Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru

Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru Chap 20

The Executed Sage Who Was Reincarnated as a Lich Started an All-Out War

Yuuki Karaku, Kunitomo Shoutarou
đang cập nhật
13,935
TruyenTranh24: Nhà hiền nhân Dwight, cùng với Nữ anh hùng Claire đã đánh bại được quỷ vương. Nhưng họ bị vu oan sẽ trở thành những quỷ vương kế tiếp, và cả hai đều đã bị ném xuống Thung lũng của cái chết. Xác thịt đều đã tan rã, Dwight vẫn sống dưới hình dáng một hài cốt vì sự căm phẫn của anh dành cho thế giới. Dwight đã thề sẽ chối bỏ cái thế giới thối nát ấy, và với sức mạnh còn vượt xa hơn quỷ vương ban đầu, anh dẫn dắt những đội quân từ bóng đêm của mình bắt đầu cuộc chiến với thế giới

Chapter 20
Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 1Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 2Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 3Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 4Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 5Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 6Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 7Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 8Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 9Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 10Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 11Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 12Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 13Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 14Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 15Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 16Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 17Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 18Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 19Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 20Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 21Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 22Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 23Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 24Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 25Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 26Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 27Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 28Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 29Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 30Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 31Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 32Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 33Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 34Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 35Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 36Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 37Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 38Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 39Shokei sareta Kenja wa Lich ni Tensei shite Shinryaku Sensou wo Hajimeru chap 20 hinh 40
Chapter 20
Chap mới nhất