Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ Chap 112

Chainsaw-man

Tatsuki Fujimoto
đang cập nhật
2,437,700
TruyenTranh24: Tác giả của "Fire Punch" lần đầu tiên xuất hiện trên Shonen Jump với câu chuyện về một Dark Hero! Cậu thiếu niên Denji sống một cuộc sống nghèo khổ và phải làm việc vất vả để trả nợ. Cậu vừa sống vừa làm Thợ Săn Qủy cùng với Pochita - loài quỷ Chainsaw, nhưng rồi một ngày cậu trở thành mục tiêu của mọt con quỷ tàn bạo...

Chapter 112
Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 1Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 2Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 3Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 4Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 5Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 6Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 7Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 8Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 9Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 10Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 11Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 12Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 13Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 14Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 15Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 16Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 17Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 18Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 19Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 20Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 21Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 22Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 23Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 24Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 25Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 26Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 27Thợ Săn Quỷ chap 112 hinh 28
Chapter 112
Chap mới nhất