/ Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh / Chap 24

Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh Chap 24

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou; KamiKatsu: Working for God in a Godless World

Updating...
đang cập nhật
20,799
Con trai của một giáo phái tôn thờ thần linh, 'với tư cách là giáo chủ đời thứ 2, sau khi trải qua một cuộc sống khốn cùng,bị ép tham gia thử thách của các tín đồ đến mức phải bỏ mạng.Sau khi hy sinh, hắn đã được đầu thai xuyên không vào một thế giới khác, nơi tôn giáo,tín ngưỡng,thần linh không hề tồn tại. Nơi đây quả là một thế giới lý tưởng,đó là những điều hắn nghĩ,cho đến khi bạn bè của hắn bị tuyên án tử hình...

Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 1Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 2Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 3Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 4Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 5Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 6Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 7Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 8Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 9Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 10Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 11Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 12Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 13Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 14Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 15Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 16Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 17Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 18Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 19Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 20Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 21Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 22Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh chap 24 hinh 23
Chapter 24

CHƯƠNG MỚI NHẤT